Kopie identiteitsbewijs afgeven

Welke bedrijven mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Sommige organisaties mogen een kopie maken van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Bijvoorbeeld uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven.

Kopie identiteitsbewijs met en zonder wettelijke verplichting

Soms is een organisatie verplicht om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs, omdat dit in de wet staat. Zo mogen banken een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Zo kunnen ze bewijzen dat zij aan de identificatieplicht hebben voldaan. Ook uw werkgever is wettelijk verplicht een kopie van uw ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren. Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting.

Is er geen wettelijke verplichting om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs? Vraag dan waarom het noodzakelijk is dat u een kopie van uw ID-bewijs afgeeft. Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie om uw identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Meestal is het genoeg om uw ID-bewijs te laten zien.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.

Overnemen van gegevens uit ID-bewijs

In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. Bijvoorbeeld als u in een hotel wilt overnachten. Ook dan is een kopie van uw ID-bewijs niet nodig. Het noteren van het soort identiteitsbewijs en het nummer ervan is meestal voldoende om u te legitimeren.

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

Besluit u een kopie van uw ID-bewijs af te geven, ook al hoeft dat niet volgens de wet? Scherm dan bepaalde informatie af, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN) of pasfoto. Op die manier kunt u de kans op fraude met een kopie van uw ID-bewijs verkleinen.